Thiết giáp BTR-82A Nga "thất bại ê chề" trước ZBD-05 Trung Quốc?

Google News

(Kiến Thức) - Nhiều khả năng năm nay xe bọc thép lội nước ZBD-05 của Trung Quốc sẽ tiếp tục áp đảo BTR-82A của Nga trên chính sân nhà của mình.

  • Thiet giap BTR-82A Nga
  • Thiet giap BTR-82A Nga
  • Thiet giap BTR-82A Nga
  • Thiet giap BTR-82A Nga
  • Thiet giap BTR-82A Nga
  • Thiet giap BTR-82A Nga
  • Thiet giap BTR-82A Nga
  • Thiet giap BTR-82A Nga
  • Thiet giap BTR-82A Nga
  • Thiet giap BTR-82A Nga
Trà Khánh