Tiêm kích Typhoon “hóa trang” thành chiến đấu cơ CTTG 2

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Tiêm kích đa năng Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã được khoác lên mình “bộ cánh ngụy trang” chiến đấu cơ Spitfire trong CTTG 2. 

  • Tiem kich Typhoon “hoa trang” thanh chien dau co CTTG 2
  • Tiem kich Typhoon “hoa trang” thanh chien dau co CTTG 2-Hinh-2
  • Tiem kich Typhoon “hoa trang” thanh chien dau co CTTG 2-Hinh-3
  • Tiem kich Typhoon “hoa trang” thanh chien dau co CTTG 2-Hinh-4
  • Tiem kich Typhoon “hoa trang” thanh chien dau co CTTG 2-Hinh-5
  • Tiem kich Typhoon “hoa trang” thanh chien dau co CTTG 2-Hinh-6
  • Tiem kich Typhoon “hoa trang” thanh chien dau co CTTG 2-Hinh-7
  • Tiem kich Typhoon “hoa trang” thanh chien dau co CTTG 2-Hinh-8
  • Tiem kich Typhoon “hoa trang” thanh chien dau co CTTG 2-Hinh-9
  • Tiem kich Typhoon “hoa trang” thanh chien dau co CTTG 2-Hinh-10