1 tháng sau khi bị Cảnh sát Tây Ban Nha bắt, Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh hiện ra sao?

Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha vẫn đang thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ điều tra vụ án. Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn có sức khoẻ bình thường, được hỗ trợ pháp lý.

 • 1 thang sau khi bi Canh sat Tay Ban Nha bat, Hong Dang, Ho Hoai Anh hien ra sao?
 • 1 thang sau khi bi Canh sat Tay Ban Nha bat, Hong Dang, Ho Hoai Anh hien ra sao?-Hinh-2
 • 1 thang sau khi bi Canh sat Tay Ban Nha bat, Hong Dang, Ho Hoai Anh hien ra sao?-Hinh-3
 • 1 thang sau khi bi Canh sat Tay Ban Nha bat, Hong Dang, Ho Hoai Anh hien ra sao?-Hinh-4
 • 1 thang sau khi bi Canh sat Tay Ban Nha bat, Hong Dang, Ho Hoai Anh hien ra sao?-Hinh-5
 • 1 thang sau khi bi Canh sat Tay Ban Nha bat, Hong Dang, Ho Hoai Anh hien ra sao?-Hinh-6
 • 1 thang sau khi bi Canh sat Tay Ban Nha bat, Hong Dang, Ho Hoai Anh hien ra sao?-Hinh-7
 • 1 thang sau khi bi Canh sat Tay Ban Nha bat, Hong Dang, Ho Hoai Anh hien ra sao?-Hinh-8
 • 1 thang sau khi bi Canh sat Tay Ban Nha bat, Hong Dang, Ho Hoai Anh hien ra sao?-Hinh-9
 • 1 thang sau khi bi Canh sat Tay Ban Nha bat, Hong Dang, Ho Hoai Anh hien ra sao?-Hinh-10
 • 1 thang sau khi bi Canh sat Tay Ban Nha bat, Hong Dang, Ho Hoai Anh hien ra sao?-Hinh-11
Thiên Tuấn