12 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022

Báo Tri thức & Cuộc sống trân trọng giới thiệu 12 gương Thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022 vừa được công bố sáng 21/3.

 • 12 guong mat tre Cong an Thu do xuat sac tieu bieu nam 2022
 • 12 guong mat tre Cong an Thu do xuat sac tieu bieu nam 2022-Hinh-2
 • 12 guong mat tre Cong an Thu do xuat sac tieu bieu nam 2022-Hinh-3
 • 12 guong mat tre Cong an Thu do xuat sac tieu bieu nam 2022-Hinh-4
 • 12 guong mat tre Cong an Thu do xuat sac tieu bieu nam 2022-Hinh-5
 • 12 guong mat tre Cong an Thu do xuat sac tieu bieu nam 2022-Hinh-6
 • 12 guong mat tre Cong an Thu do xuat sac tieu bieu nam 2022-Hinh-7
 • 12 guong mat tre Cong an Thu do xuat sac tieu bieu nam 2022-Hinh-8
 • 12 guong mat tre Cong an Thu do xuat sac tieu bieu nam 2022-Hinh-9
 • 12 guong mat tre Cong an Thu do xuat sac tieu bieu nam 2022-Hinh-10
 • 12 guong mat tre Cong an Thu do xuat sac tieu bieu nam 2022-Hinh-11
Gia Đạt (tổng hợp)