12 quân nhân Học viện Quân Y bị đề nghị kỷ luật vụ Việt Á là ai?

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương mới đây bỏ phiếu đề nghị thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y và 12 quân nhân vi phạm.

 • 12 quan nhan Hoc vien Quan Y bi de nghi ky luat vu Viet A la ai?
 • 12 quan nhan Hoc vien Quan Y bi de nghi ky luat vu Viet A la ai?-Hinh-2
 • 12 quan nhan Hoc vien Quan Y bi de nghi ky luat vu Viet A la ai?-Hinh-3
 • 12 quan nhan Hoc vien Quan Y bi de nghi ky luat vu Viet A la ai?-Hinh-4
 • 12 quan nhan Hoc vien Quan Y bi de nghi ky luat vu Viet A la ai?-Hinh-5
 • 12 quan nhan Hoc vien Quan Y bi de nghi ky luat vu Viet A la ai?-Hinh-6
 • 12 quan nhan Hoc vien Quan Y bi de nghi ky luat vu Viet A la ai?-Hinh-7
 • 12 quan nhan Hoc vien Quan Y bi de nghi ky luat vu Viet A la ai?-Hinh-8
 • 12 quan nhan Hoc vien Quan Y bi de nghi ky luat vu Viet A la ai?-Hinh-9
 • 12 quan nhan Hoc vien Quan Y bi de nghi ky luat vu Viet A la ai?-Hinh-10
 • 12 quan nhan Hoc vien Quan Y bi de nghi ky luat vu Viet A la ai?-Hinh-11
 • 12 quan nhan Hoc vien Quan Y bi de nghi ky luat vu Viet A la ai?-Hinh-12
 • 12 quan nhan Hoc vien Quan Y bi de nghi ky luat vu Viet A la ai?-Hinh-13
Tâm Đức