13 Bộ trưởng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Khối Chính phủ có 15 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thì cả 15 người đều trúng cử. Trong đó, ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, 13 bộ trưởng tham gia ứng cử và đều trúng cử.

 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-2
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-3
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-4
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-5
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-6
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-7
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-8
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-9
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-10
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-11
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-12
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-13
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-14
 • 13 Bo truong trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-15
Hải Ninh