4 nhóm ưu tiên đăng ký tiêm vắc xin Sinopharm ở Hải Dương

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Hải Dương, ban hành công văn số 2665/BCĐ-PCD về việc đăng ký đối tượng tiêm vắc xin Vero cell do Sinopharm sản xuất.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Hải Dương yêu cầu các sở, ngành và địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, người lao động về vắc xin Vero cell do Sinopharm sản xuất.
4 nhom uu tien dang ky tiem vac xin Sinopharm o Hai Duong
Có 4 nhóm sẽ được tỉnh Hải Dương ưu tiên đăng ký tiêm vắc xin Sinopharm.
Thống kê số lượng đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 Vero cell cho các đối tượng gồm:
Nhóm ưu tiên số 1: Lái xe, phụ xe tải, xe khách; lái xe taxi, xe dịch vụ.
Nhóm ưu tiên số 2: Công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.
Nhóm ưu tiên số 3: Công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và ngoài khu công nghiệp.
Nhóm ưu tiên số 4: Người dân trên địa bàn đăng ký tiêm chủng vắc xin.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp rà soát, thống kê danh sách đối tượng thuộc “nhóm ưu tiên số 2” có nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; gửi số lượng thống kê và danh sách về Ban Chỉ đạo cấp huyện trên địa bàn của doanh nghiệp để tổng hợp chung vào danh sách của các huyện, thị xã, thành phố.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố triển khai rà soát, thống kê đối tượng thuộc các nhóm ưu tiên số 1, 3 và 4 (bao gồm cả nhóm đối tượng do Ban Quản lý các Khu công nghiệp cung cấp). 
>>> Mời độc giả xem thêm video Ký kết chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin NanoCovax:

Nguồn: VTV 1

Hải Ninh