5 loại lệ phí sẽ được TP Hải Phòng miễn từ 1/1/2024

Google News

5 loại lệ phí sẽ được Hải Phòng miễn là cấp sổ đỏ; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; phí hộ tịch; phí cấp giấy phép xây dựng và phí đăng ký kinh doanh.

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua nghị quyết miễn, giảm một số phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ hành chính công trực tuyến trên địa bàn.
5 loai le phi se duoc TP Hai Phong mien tu 1/1/2024
 
Cụ thể, có 5 loại lệ phí miễn cho cá nhân, tổ chức là: Cấp sổ đỏ; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam; phí hộ tịch; phí cấp giấy phép xây dựng và phí đăng ký kinh doanh.
Trước đây, Hải Phòng thu phí cấp sổ đỏ từ 20.000 đến 150.000 đồng/sổ cho người dân, tổ chức. Với mức phí từ 20.000 đến 150.000 đồng/sổ, năm 2022 thành phố thu hơn 2 tỷ đồng. Cùng với đó, phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ (mức thu hiện là 170.000 đồng/hồ sơ) sẽ giảm 10%.
Bốn loại lệ phí còn lại, thành phố Hải Phòng đang thực hiện từ 5.000 đến 600.000 đồng/lần, từ 1/1/2024 -31/12/2025 cũng sẽ chính thức miễn.
Về việc giảm mức phí cũng được HĐND TP Hải Phòng thông qua đối với phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp. Mức phí giảm là 50%. Hiện mức phí đang thu, dao động 2-3 triệu đồng/lần.
Trước đó, ngày 17/11, UBND TP. Hải Phòng đã thực hiện lấy ý kiến nhân dân để đề xuất HĐND thành phố xem xét thông qua việc miễn giảm một số loại phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Trong đó, đề xuất miễn giảm các loại lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lệ phí cấp giấy phép xây dựng (gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn), lệ phí đăng ký kinh doanh cũng sẽ được đề xuất miễn.
Những loại phí, lệ phí mà UBND TP. Hải Phòng đề xuất HĐND thành phố thông qua việc miễn giảm là những loại phí được quy định của Luật Phí và Lệ phí, đã được HĐND thành phố thể chế hóa tại các Nghị quyết số 12/2018, Nghị quyết số 45/2018 và Nghị quyết số 19/2022.
Việc miễn, giảm trên được áp dụng từ 1/1/2024 đến 31/12/2025. Tổng số tiền ngân sách để thực hiện Nghị quyết là 10 tỷ đồng.
>>> Mời độc giả xem thêm video Miễn kiểm định lần đầu với ô tô mới, kéo dài chu kỳ đăng kiểm:
 
Thiên Di