5 vi phạm, khuyết điểm khiến ông Nguyễn Văn Bình bị kỷ luật cảnh cáo?

(Kiến Thức) - Bộ Chính trị nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình đã có 5 vi phạm, khuyết điểm. Do đó, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình bằng hình thức cảnh cáo.

 • 5 vi pham, khuyet diem khien ong Nguyen Van Binh bi ky luat canh cao?
 • 5 vi pham, khuyet diem khien ong Nguyen Van Binh bi ky luat canh cao?-Hinh-2
 • 5 vi pham, khuyet diem khien ong Nguyen Van Binh bi ky luat canh cao?-Hinh-3
 • 5 vi pham, khuyet diem khien ong Nguyen Van Binh bi ky luat canh cao?-Hinh-4
 • 5 vi pham, khuyet diem khien ong Nguyen Van Binh bi ky luat canh cao?-Hinh-5
 • 5 vi pham, khuyet diem khien ong Nguyen Van Binh bi ky luat canh cao?-Hinh-6
 • 5 vi pham, khuyet diem khien ong Nguyen Van Binh bi ky luat canh cao?-Hinh-7
 • 5 vi pham, khuyet diem khien ong Nguyen Van Binh bi ky luat canh cao?-Hinh-8
 • 5 vi pham, khuyet diem khien ong Nguyen Van Binh bi ky luat canh cao?-Hinh-9
 • 5 vi pham, khuyet diem khien ong Nguyen Van Binh bi ky luat canh cao?-Hinh-10
 • 5 vi pham, khuyet diem khien ong Nguyen Van Binh bi ky luat canh cao?-Hinh-11
 • 5 vi pham, khuyet diem khien ong Nguyen Van Binh bi ky luat canh cao?-Hinh-12
 • 5 vi pham, khuyet diem khien ong Nguyen Van Binh bi ky luat canh cao?-Hinh-13
Tâm Đức