Ảnh: Cận cảnh tuyến metro số 1 TP HCM ngổn ngang đợi vốn

Theo Hà Khánh/VOV-TP HCM -

Theo lãnh đạo Ban đường sắt đô thị TP HCM cho biết, tiến độ tuyến metro số 1 đang có nguy cơ giãn tiến độ do khó khăn về vốn.

 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-2
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-3
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-4
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-5
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-6
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-7
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-8
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-9
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-10
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-11
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-12
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-13
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-14
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-15
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-16
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-17
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-18
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-19
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-20
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-21
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-22
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-23
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-24
 • Anh: Can canh tuyen metro so 1 TP HCM ngon ngang doi von-Hinh-25