Ảnh: Đền Hùng dựng rào thép B40 đề phòng “vỡ trận“

Google News

Hàng rào thép gai và nhiều đoạn dây thừng được ban tổ chức lễ hội Đền Hùng dựng lên tránh tình trạng du khách leo trèo ở nơi nguy hiểm.

  • Anh: Den Hung dung rao thep B40 de phong “vo tran“
  • Anh: Den Hung dung rao thep B40 de phong “vo tran“-Hinh-2
  • Anh: Den Hung dung rao thep B40 de phong “vo tran“-Hinh-3
  • Anh: Den Hung dung rao thep B40 de phong “vo tran“-Hinh-4
  • Anh: Den Hung dung rao thep B40 de phong “vo tran“-Hinh-5
  • Anh: Den Hung dung rao thep B40 de phong “vo tran“-Hinh-6
  • Anh: Den Hung dung rao thep B40 de phong “vo tran“-Hinh-7
  • Anh: Den Hung dung rao thep B40 de phong “vo tran“-Hinh-8
  • Anh: Den Hung dung rao thep B40 de phong “vo tran“-Hinh-9
  • Anh: Den Hung dung rao thep B40 de phong “vo tran“-Hinh-10
Theo Lê Hiếu/Zing