Ảnh: Hàng trăm người lao vào vồ tiền rơi ngoài đường ở Sài Gòn

Theo Zing News -

Hàng trăm thanh niên, trẻ nhỏ mang theo vợt hứng tiền lẻ được người cúng cô hồn ở Sài Gòn thả trên cao xuống. Khi tiền rơi xuống đất họ lao vào vồ lấy những đồng tiền lẻ.