Ảnh: Nghi thức độc đáo tại lễ Khai bút đền thờ Chu Văn An

Hải Ninh -

(Kiến Thức) - Lễ hội đề cao truyền thống tôn sư trọng đạo và gìn giữ phong tục khai bút đầu xuân tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta, nhằm bồi đắp nguyên khí quốc gia, nâng cao văn hóa đọc, tôn vinh trí tuệ Việt Nam.

 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-2
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-3
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-4
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-5
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-6
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-7
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-8
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-9
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-10
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-11
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-12
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-13
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-14
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-15
 • Anh: Nghi thuc doc dao tai le Khai but den tho Chu Van An-Hinh-16