Bà Phương Hằng nhận bao đơn tố cáo từ ngày livestream?

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, các nghệ sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Hoài Linh…đều đã nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng đến cơ quan công an.

 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-2
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-3
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-4
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-5
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-6
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-7
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-8
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-9
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-10
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-11
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-12
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-13
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-14
 • Ba Phuong Hang nhan bao don to cao tu ngay livestream?-Hinh-15
Tâm Đức