Bão số 9: Đảo Lý Sơn tan hoang khi bão đi qua

Bão số 9 tấn công huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) với sức gió cấp 13, sóng lớn cao từ 5-6 m, khiến nhiều trụ sở làm việc và nhà dân bị tốc mái...

 • Bao so 9: Dao Ly Son tan hoang khi bao di qua
 • Bao so 9: Dao Ly Son tan hoang khi bao di qua-Hinh-2
 • Bao so 9: Dao Ly Son tan hoang khi bao di qua-Hinh-3
 • Bao so 9: Dao Ly Son tan hoang khi bao di qua-Hinh-4
 • Bao so 9: Dao Ly Son tan hoang khi bao di qua-Hinh-5
 • Bao so 9: Dao Ly Son tan hoang khi bao di qua-Hinh-6
 • Bao so 9: Dao Ly Son tan hoang khi bao di qua-Hinh-7
 • Bao so 9: Dao Ly Son tan hoang khi bao di qua-Hinh-8
 • Bao so 9: Dao Ly Son tan hoang khi bao di qua-Hinh-9
 • Bao so 9: Dao Ly Son tan hoang khi bao di qua-Hinh-10
 • Bao so 9: Dao Ly Son tan hoang khi bao di qua-Hinh-11
Theo VietNamnet