Bảo vật quốc gia tại chùa Tây Phương xuống cấp nghiêm trọng

Google News

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mới ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương. Hiện nhiều hạng mục tại chùa xuống cấp nghiêm trọng.

  • Bao vat quoc gia tai chua Tay Phuong xuong cap nghiem trong
  • Bao vat quoc gia tai chua Tay Phuong xuong cap nghiem trong-Hinh-2
  • Bao vat quoc gia tai chua Tay Phuong xuong cap nghiem trong-Hinh-3
  • Bao vat quoc gia tai chua Tay Phuong xuong cap nghiem trong-Hinh-4
  • Bao vat quoc gia tai chua Tay Phuong xuong cap nghiem trong-Hinh-5
  • Bao vat quoc gia tai chua Tay Phuong xuong cap nghiem trong-Hinh-6
  • Bao vat quoc gia tai chua Tay Phuong xuong cap nghiem trong-Hinh-7
  • Bao vat quoc gia tai chua Tay Phuong xuong cap nghiem trong-Hinh-8
  • Bao vat quoc gia tai chua Tay Phuong xuong cap nghiem trong-Hinh-9
  • Bao vat quoc gia tai chua Tay Phuong xuong cap nghiem trong-Hinh-10
Theo PV/Dân trí