Bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội: “Điểm” lãnh đạo Thủ đô các thời kỳ

Gia Đạt -

(Kiến Thức) - Thường trực HĐND TP Hà Nội sẽ bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP với ông Nguyễn Đức Chung, đồng thời đề cử bầu ông Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

 • Bau ong Chu Ngoc Anh lam Chu tich Ha Noi: “Diem” lanh dao Thu do cac thoi ky
 • Bau ong Chu Ngoc Anh lam Chu tich Ha Noi: “Diem” lanh dao Thu do cac thoi ky-Hinh-2
 • Bau ong Chu Ngoc Anh lam Chu tich Ha Noi: “Diem” lanh dao Thu do cac thoi ky-Hinh-3
 • Bau ong Chu Ngoc Anh lam Chu tich Ha Noi: “Diem” lanh dao Thu do cac thoi ky-Hinh-4
 • Bau ong Chu Ngoc Anh lam Chu tich Ha Noi: “Diem” lanh dao Thu do cac thoi ky-Hinh-5
 • Bau ong Chu Ngoc Anh lam Chu tich Ha Noi: “Diem” lanh dao Thu do cac thoi ky-Hinh-6
 • Bau ong Chu Ngoc Anh lam Chu tich Ha Noi: “Diem” lanh dao Thu do cac thoi ky-Hinh-7
 • Bau ong Chu Ngoc Anh lam Chu tich Ha Noi: “Diem” lanh dao Thu do cac thoi ky-Hinh-8
 • Bau ong Chu Ngoc Anh lam Chu tich Ha Noi: “Diem” lanh dao Thu do cac thoi ky-Hinh-9
 • Bau ong Chu Ngoc Anh lam Chu tich Ha Noi: “Diem” lanh dao Thu do cac thoi ky-Hinh-10
 • Bau ong Chu Ngoc Anh lam Chu tich Ha Noi: “Diem” lanh dao Thu do cac thoi ky-Hinh-11
 • Bau ong Chu Ngoc Anh lam Chu tich Ha Noi: “Diem” lanh dao Thu do cac thoi ky-Hinh-12