Bên trong Bệnh viện dã chiến COVID-19 duy nhất vẫn “sẵn sàng chiến đấu“

Google News

Bệnh viện dã chiến số 13 (huyện Bình Chánh, TP HCM) là bệnh viện dã chiến duy nhất còn trong tình trạng "sẵn sàng chiến đấu" nhằm tiếp nhận bệnh nhân, dự phòng xử lý trong tình huống COVID-19 gia tăng, khẩn cấp.

 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
 • Ben trong Benh vien da chien COVID-19 duy nhat van
Vũ Sơn