Bí thư Hải Dương khai bút đầu Xuân tại Đền thờ Chu Văn An

Khai bút đầu xuân thể hiện sự tôn kính những giá trị về vị thế và sự nghiệp của "vạn thế sư biểu" Chu Văn An, đồng thời thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn...

 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-2
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-3
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-4
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-5
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-6
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-7
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-8
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-9
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-10
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-11
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-12
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-13
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-14
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-15
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-16
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-17
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-18
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-19
 • Bi thu Hai Duong khai but dau Xuan tai Den tho Chu Van An-Hinh-20
Hải Ninh