Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 11

Sáng 15/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022.

 • Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi quan triet va trien khai Nghi quyet 11
 • Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi quan triet va trien khai Nghi quyet 11-Hinh-2
 • Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi quan triet va trien khai Nghi quyet 11-Hinh-3
 • Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi quan triet va trien khai Nghi quyet 11-Hinh-4
 • Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi quan triet va trien khai Nghi quyet 11-Hinh-5
 • Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi quan triet va trien khai Nghi quyet 11-Hinh-6
 • Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi quan triet va trien khai Nghi quyet 11-Hinh-7
 • Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi quan triet va trien khai Nghi quyet 11-Hinh-8
 • Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi quan triet va trien khai Nghi quyet 11-Hinh-9
 • Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi quan triet va trien khai Nghi quyet 11-Hinh-10
 • Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi quan triet va trien khai Nghi quyet 11-Hinh-11
Theo Trí Dũng/TTXVN