Bóc mẽ vỏ bọc các tú ông, tú bà dẫn mối bán dâm chục nghìn USD

Gia Đạt -

(Kiến Thức) - Để vận hành đường dây bán dâm có diễn viên, người mẫu giá 20.000 - 30.000 USD/lượt, tú ông Lục Triều Vỹ tạo cho mình vỏ bọc là người mẫu. Đây cũng là chiêu thức các tú ông, tú bà thường khoác lên mình để môi giới mại dâm.

 • Boc me vo boc cac tu ong, tu ba dan moi ban dam chuc nghin USD
 • Boc me vo boc cac tu ong, tu ba dan moi ban dam chuc nghin USD-Hinh-2
 • Boc me vo boc cac tu ong, tu ba dan moi ban dam chuc nghin USD-Hinh-3
 • Boc me vo boc cac tu ong, tu ba dan moi ban dam chuc nghin USD-Hinh-4
 • Boc me vo boc cac tu ong, tu ba dan moi ban dam chuc nghin USD-Hinh-5
 • Boc me vo boc cac tu ong, tu ba dan moi ban dam chuc nghin USD-Hinh-6
 • Boc me vo boc cac tu ong, tu ba dan moi ban dam chuc nghin USD-Hinh-7
 • Boc me vo boc cac tu ong, tu ba dan moi ban dam chuc nghin USD-Hinh-8
 • Boc me vo boc cac tu ong, tu ba dan moi ban dam chuc nghin USD-Hinh-9
 • Boc me vo boc cac tu ong, tu ba dan moi ban dam chuc nghin USD-Hinh-10
 • Boc me vo boc cac tu ong, tu ba dan moi ban dam chuc nghin USD-Hinh-11
 • Boc me vo boc cac tu ong, tu ba dan moi ban dam chuc nghin USD-Hinh-12