Cả nghìn người mang chài lưới ra sông thi bắt cá

Google News

Sau tiếng trống hiệu lệnh của Ban tổ chức hội thi bắt cá sông Giăng, các đội mang theo ngư cụ chài lưới nhảy xuống sông thi bắt cá. Đội nào cũng cố gắng bắt được thật nhiều cá để giành chiến thắng cuộc thi.

 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-2
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-3
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-4
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-5
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-6
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-7
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-8
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-9
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-10
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-11
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-12
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-13
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-14
 • Ca nghin nguoi mang chai luoi ra song thi bat ca-Hinh-15
Theo Ngọc Tú/Tiền phong