Cán bộ Cao Bằng nhận quà tặng ô tô trị giá 3,72 tỷ đồng

Gia Đạt -

(Kiến Thức) - Trong năm 2019 có 9 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị gần 4,2 tỷ đồng. Trong đó, có 2 trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định, trong đó có 1 án bộ Cao Bằng nhận quà tặng ô tô trị giá 3,72 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 trình Chính phủ để gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, trong đó nêu 1 trường hợp ở Cao Bằng nhận tài sản quà biếu là ô tô trị giá 3,72 tỷ đồng...
Theo đó, có 9 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị 4,172 tỷ đồng, trong đó có 2 trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định, đã xử lý kỷ luật cảnh cáo 5 người, khiển trách 1 người và sa thải 1 người vi phạm quy định. Cụ thể, Thái Bình có 2 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng, Tiền Giang có 1 trường hợp với 50 triệu đồng, Vĩnh Phúc có 1 trường hợp nhận 120 triệu đồng, Trà Vinh 1 trường hợp 3 triệu đồng.
Cá biệt, có 2 trường hợp nhận quà không đúng quy định gồm: TP HCM có 1 trường hợp với số tiền 150 triệu đồng và Cao Bằng có 1 trường hợp nhận tài sản là ô tô trị giá 3,72 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã rà soát, ban hành quy định mới về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng; quy định người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân dưới mọi hình thức nếu liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.
Can bo Cao Bang nhan qua tang o to tri gia 3,72 ty dong
Ảnh minh họa. 
Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo đúng quy định. Người vi phạm quy định về nhận, tặng quà thì bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Về minh bạch tài sản, thu nhập, Thanh tra Chính phủ cho biết, số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 1.081.235 người, đạt tỷ lệ 99,9% so với số người phải kê khai; số bản kê khai đã công khai: 1.075.277 bản, đạt tỷ lệ 99,4% so với số bản đã kê khai.
Trong đó, có 46 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập. Qua việc xác minh tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền, phát hiện 10 trường họp vi phạm, tăng 4 trường họp so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp và đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp.
Cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã thụ lý điều tra 420 vụ án, 876 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó khởi tố mới 214 vụ, 487 bị can; án kỳ trước chuyển sang 206 vụ, 389 bị can (thiệt hại trên 1.028 tỷ đồng, trên 22.000 m2 đất và đã thu hồi trên 615 tỷ đồng, kê biên trên 795 tỷ đồng)…
Viện kiểm sát các cấp thụ lý 273/610 bị can về tội tham nhũng; đã truy tố 246/537 bị can (chiếm 98,4% tổng số án đã giải quyết). Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố mới 12 vụ/16 bị can về tội danh tham nhũng xảy ra trong hoạt động tư pháp.