Cận cảnh cửu vạn nườm nượp vác hàng lậu qua biên giới Quảng Ninh

-

Từ Móng Cái ngược lên Bình Liêu (Quảng Ninh), hàng lậu vẫn ngang nhiên tuồn qua biên giới vào Việt Nam. Phóng viên Tiền Phong đã nhập vai cửu vạn, người thu mua nông sản để ghi lại những hình ảnh sống động nhất về vấn nạn này tại Quảng Ninh.

 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-2
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-3
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-4
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-5
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-6
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-7
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-8
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-9
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-10
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-11
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-12
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-13
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-14
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-15
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-16
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-17
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-18
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-19
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-20
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-21
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-22
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-23
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-24
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-25
 • Can canh cuu van nuom nuop vac hang lau qua bien gioi Quang Ninh-Hinh-26