Can ngăn ẩu đả, “quân tử” mang vạ vào thân

Gặp chuyện bất bình, nhiều người đứng ra can ngăn để cuộc ẩu đả không xảy ra, hay bớt được hậu quả đáng tiếc. Thế nhưng, nhiều vụ việc chính những "quân tử" lại mang vạ vào thân bởi hành động nghĩa hiệp của mình. 

  • Can ngan au da, “quan tu” mang va vao than
  • Can ngan au da, “quan tu” mang va vao than-Hinh-2
  • Can ngan au da, “quan tu” mang va vao than-Hinh-3
  • Can ngan au da, “quan tu” mang va vao than-Hinh-4
  • Can ngan au da, “quan tu” mang va vao than-Hinh-5
  • Can ngan au da, “quan tu” mang va vao than-Hinh-6
  • Can ngan au da, “quan tu” mang va vao than-Hinh-7
  • Can ngan au da, “quan tu” mang va vao than-Hinh-8
  • Can ngan au da, “quan tu” mang va vao than-Hinh-9
Gia Đạt