Cảnh lạ hiếm thấy, sông Đà cạn trơ đáy

Google News

Do thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, nhiều đoạn trên dòng Sông Đà cạn trơ đáy.

 • Canh la hiem thay, song Da can tro day
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-2
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-3
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-4
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-5
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-6
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-7
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-8
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-9
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-10
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-11
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-12
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-13
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-14
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-15
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-16
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-17
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-18
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-19
 • Canh la hiem thay, song Da can tro day-Hinh-20
Theo Hoàng Quân/Kinh tế&Đô thị