Cảnh tượng bên trong Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Google News

Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ là cơ quan đầu não của ta trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-2
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-3
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-4
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-5
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-6
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-7
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-8
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-9
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-10
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-11
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-12
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-13
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-14
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-15
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-16
 • Canh tuong ben trong So Chi huy chien dich Dien Bien Phu-Hinh-17
Theo Nhóm PV Bạn đọc/Báo Tiền phong