Chân dung 12 đại tá vừa được bổ nhiệm Giám đốc công an tỉnh

Hà Trang -

(Kiến Thức) - Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm nhiều giám đốc công an tỉnh, các tân giám đốc công an tỉnh đa phần đều không phải người địa phương. Đây là điểm mới trong công tác nhân sự, được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tiêu cực.

 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-2
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-3
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-4
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-5
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-6
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-7
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-8
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-9
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-10
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-11
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-12
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-13
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-14
 • Chan dung 12 dai ta vua duoc bo nhiem Giam doc cong an tinh-Hinh-15