Chân dung 15 doanh nhân trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15

Tại kỳ bầu cử lần này, cả nước có hơn 30 doanh nhân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Kết quả bầu cử được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố vào chiều 11/6 cho thấy, có 15 doanh nhân trúng cử.

 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-2
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-3
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-4
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-5
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-6
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-7
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-8
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-9
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-10
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-11
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-12
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-13
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-14
 • Chan dung 15 doanh nhan trung cu Dai bieu Quoc hoi khoa 15-Hinh-15
Nhung Băng