Chân dung 2 tân Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã bầu anh Nguyễn Minh Triết và chị Nguyễn Phạm Duy Trang vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

  • Chan dung 2 tan Bi thu Trung uong Doan khoa XI
  • Chan dung 2 tan Bi thu Trung uong Doan khoa XI-Hinh-2
  • Chan dung 2 tan Bi thu Trung uong Doan khoa XI-Hinh-3
  • Chan dung 2 tan Bi thu Trung uong Doan khoa XI-Hinh-4
  • Chan dung 2 tan Bi thu Trung uong Doan khoa XI-Hinh-5
  • Chan dung 2 tan Bi thu Trung uong Doan khoa XI-Hinh-6
  • Chan dung 2 tan Bi thu Trung uong Doan khoa XI-Hinh-7
Gia Đạt