Chân dung 2 Thứ trưởng được thăng quân hàm thượng tướng Công an

Hai Thứ trưởng Bộ Công an là ông Trần Quốc Tỏ và ông Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

  • Chan dung 2 Thu truong duoc thang quan ham thuong tuong Cong an
  • Chan dung 2 Thu truong duoc thang quan ham thuong tuong Cong an-Hinh-2
  • Chan dung 2 Thu truong duoc thang quan ham thuong tuong Cong an-Hinh-3
  • Chan dung 2 Thu truong duoc thang quan ham thuong tuong Cong an-Hinh-4
  • Chan dung 2 Thu truong duoc thang quan ham thuong tuong Cong an-Hinh-5
  • Chan dung 2 Thu truong duoc thang quan ham thuong tuong Cong an-Hinh-6
  • Chan dung 2 Thu truong duoc thang quan ham thuong tuong Cong an-Hinh-7
  • Chan dung 2 Thu truong duoc thang quan ham thuong tuong Cong an-Hinh-8
  • Chan dung 2 Thu truong duoc thang quan ham thuong tuong Cong an-Hinh-9
Gia Đạt