Chân dung 29 tân Chủ tịch quận, huyện của TP Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021-2026.

 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-2
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-3
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-4
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-5
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-6
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-7
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-8
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-9
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-10
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-11
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-12
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-13
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-14
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-15
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-16
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-17
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-18
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-19
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-20
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-21
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-22
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-23
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-24
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-25
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-26
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-27
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-28
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-29
 • Chan dung 29 tan Chu tich quan, huyen cua TP Ha Noi-Hinh-30
Nhung Băng