Chân dung 5 nữ Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Đến thời điểm hiện tại có 5 nữ Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng BCĐ phòng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

 • Chan dung 5 nu Bi thu Tinh uy lam Truong BCD phong, chong tham nhung, tieu cuc cap tinh
 • Chan dung 5 nu Bi thu Tinh uy lam Truong BCD phong, chong tham nhung, tieu cuc cap tinh-Hinh-2
 • Chan dung 5 nu Bi thu Tinh uy lam Truong BCD phong, chong tham nhung, tieu cuc cap tinh-Hinh-3
 • Chan dung 5 nu Bi thu Tinh uy lam Truong BCD phong, chong tham nhung, tieu cuc cap tinh-Hinh-4
 • Chan dung 5 nu Bi thu Tinh uy lam Truong BCD phong, chong tham nhung, tieu cuc cap tinh-Hinh-5
 • Chan dung 5 nu Bi thu Tinh uy lam Truong BCD phong, chong tham nhung, tieu cuc cap tinh-Hinh-6
 • Chan dung 5 nu Bi thu Tinh uy lam Truong BCD phong, chong tham nhung, tieu cuc cap tinh-Hinh-7
 • Chan dung 5 nu Bi thu Tinh uy lam Truong BCD phong, chong tham nhung, tieu cuc cap tinh-Hinh-8
 • Chan dung 5 nu Bi thu Tinh uy lam Truong BCD phong, chong tham nhung, tieu cuc cap tinh-Hinh-9
 • Chan dung 5 nu Bi thu Tinh uy lam Truong BCD phong, chong tham nhung, tieu cuc cap tinh-Hinh-10
 • Chan dung 5 nu Bi thu Tinh uy lam Truong BCD phong, chong tham nhung, tieu cuc cap tinh-Hinh-11
Hải Ninh