Chân dung bà Nguyễn Thị Tuyến được phân công điều hành Thành ủy Hà Nội

Google News

Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư.

  • Chan dung ba Nguyen Thi Tuyen duoc phan cong dieu hanh Thanh uy Ha Noi
  • Chan dung ba Nguyen Thi Tuyen duoc phan cong dieu hanh Thanh uy Ha Noi-Hinh-2
  • Chan dung ba Nguyen Thi Tuyen duoc phan cong dieu hanh Thanh uy Ha Noi-Hinh-3
  • Chan dung ba Nguyen Thi Tuyen duoc phan cong dieu hanh Thanh uy Ha Noi-Hinh-4
  • Chan dung ba Nguyen Thi Tuyen duoc phan cong dieu hanh Thanh uy Ha Noi-Hinh-5
  • Chan dung ba Nguyen Thi Tuyen duoc phan cong dieu hanh Thanh uy Ha Noi-Hinh-6
Gia Đạt