Chân dung các ĐBQH chuyên trách khóa XV vừa được phê duyệt

Google News

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký Nghị quyết phê chuẩn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, tỉnh Vĩnh Long, Thanh Hóa và Nghệ An.

 • Chan dung cac DBQH chuyen trach khoa XV vua duoc phe duyet
 • Chan dung cac DBQH chuyen trach khoa XV vua duoc phe duyet-Hinh-2
 • Chan dung cac DBQH chuyen trach khoa XV vua duoc phe duyet-Hinh-3
 • Chan dung cac DBQH chuyen trach khoa XV vua duoc phe duyet-Hinh-4
 • Chan dung cac DBQH chuyen trach khoa XV vua duoc phe duyet-Hinh-5
 • Chan dung cac DBQH chuyen trach khoa XV vua duoc phe duyet-Hinh-6
 • Chan dung cac DBQH chuyen trach khoa XV vua duoc phe duyet-Hinh-7
 • Chan dung cac DBQH chuyen trach khoa XV vua duoc phe duyet-Hinh-8
 • Chan dung cac DBQH chuyen trach khoa XV vua duoc phe duyet-Hinh-9
 • Chan dung cac DBQH chuyen trach khoa XV vua duoc phe duyet-Hinh-10
 • Chan dung cac DBQH chuyen trach khoa XV vua duoc phe duyet-Hinh-11
 • Chan dung cac DBQH chuyen trach khoa XV vua duoc phe duyet-Hinh-12
Hiểu Lam