Chân dung lãnh đạo Bộ Y tế sau khi kiện toàn

Ông Lê Đức Luận - Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc KTNN vừa được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Bộ Y tế hiện có Bộ trưởng và bốn Thứ trưởng.

  • Chan dung lanh dao Bo Y te sau khi kien toan
  • Chan dung lanh dao Bo Y te sau khi kien toan-Hinh-2
  • Chan dung lanh dao Bo Y te sau khi kien toan-Hinh-3
  • Chan dung lanh dao Bo Y te sau khi kien toan-Hinh-4
  • Chan dung lanh dao Bo Y te sau khi kien toan-Hinh-5
Tâm Đức