Chân dung nhà báo trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có nhà báo - Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân.

  • Chan dung nha bao trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV
  • Chan dung nha bao trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-2
  • Chan dung nha bao trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-3
  • Chan dung nha bao trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-4
  • Chan dung nha bao trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-5
  • Chan dung nha bao trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-6
  • Chan dung nha bao trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-7
  • Chan dung nha bao trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-8
  • Chan dung nha bao trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-9