Chân dung nữ Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên

Google News

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê quán Nghệ An. Bà Trà là nữ Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên trong 75 năm kể từ ngày thành lập ngành Nội vụ. 

  • Chan dung nu Bo truong Noi vu dau tien
  • Chan dung nu Bo truong Noi vu dau tien-Hinh-2
  • Chan dung nu Bo truong Noi vu dau tien-Hinh-3
  • Chan dung nu Bo truong Noi vu dau tien-Hinh-4
  • Chan dung nu Bo truong Noi vu dau tien-Hinh-5
  • Chan dung nu Bo truong Noi vu dau tien-Hinh-6
  • Chan dung nu Bo truong Noi vu dau tien-Hinh-7
  • Chan dung nu Bo truong Noi vu dau tien-Hinh-8
  • Chan dung nu Bo truong Noi vu dau tien-Hinh-9
Nhung Băng (tổng hợp)