Chân dung ông Nguyễn Đình Khang tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Google News

Hội nghị lần thứ nhất đã bầu ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

  • Chan dung ong Nguyen Dinh Khang tai dac cu Chu tich Tong LDLD Viet Nam
  • Chan dung ong Nguyen Dinh Khang tai dac cu Chu tich Tong LDLD Viet Nam-Hinh-2
  • Chan dung ong Nguyen Dinh Khang tai dac cu Chu tich Tong LDLD Viet Nam-Hinh-3
  • Chan dung ong Nguyen Dinh Khang tai dac cu Chu tich Tong LDLD Viet Nam-Hinh-4
  • Chan dung ong Nguyen Dinh Khang tai dac cu Chu tich Tong LDLD Viet Nam-Hinh-5
  • Chan dung ong Nguyen Dinh Khang tai dac cu Chu tich Tong LDLD Viet Nam-Hinh-6
  • Chan dung ong Nguyen Dinh Khang tai dac cu Chu tich Tong LDLD Viet Nam-Hinh-7
  • Chan dung ong Nguyen Dinh Khang tai dac cu Chu tich Tong LDLD Viet Nam-Hinh-8
Hải Ninh