Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

  • Chan dung tan Bi thu Thanh uy Hai Phong Tran Luu Quang
  • Chan dung tan Bi thu Thanh uy Hai Phong Tran Luu Quang-Hinh-2
  • Chan dung tan Bi thu Thanh uy Hai Phong Tran Luu Quang-Hinh-3
  • Chan dung tan Bi thu Thanh uy Hai Phong Tran Luu Quang-Hinh-4
  • Chan dung tan Bi thu Thanh uy Hai Phong Tran Luu Quang-Hinh-5
  • Chan dung tan Bi thu Thanh uy Hai Phong Tran Luu Quang-Hinh-6
  • Chan dung tan Bi thu Thanh uy Hai Phong Tran Luu Quang-Hinh-7
  • Chan dung tan Bi thu Thanh uy Hai Phong Tran Luu Quang-Hinh-8
  • Chan dung tan Bi thu Thanh uy Hai Phong Tran Luu Quang-Hinh-9
  • Chan dung tan Bi thu Thanh uy Hai Phong Tran Luu Quang-Hinh-10
Hải Ninh