Chân dung tân Phó ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn

Ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Chiều 14/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

  • Chan dung tan Pho ban Tuyen giao Trung uong Lai Xuan Mon
  • Chan dung tan Pho ban Tuyen giao Trung uong Lai Xuan Mon-Hinh-2
  • Chan dung tan Pho ban Tuyen giao Trung uong Lai Xuan Mon-Hinh-3
  • Chan dung tan Pho ban Tuyen giao Trung uong Lai Xuan Mon-Hinh-4
  • Chan dung tan Pho ban Tuyen giao Trung uong Lai Xuan Mon-Hinh-5
  • Chan dung tan Pho ban Tuyen giao Trung uong Lai Xuan Mon-Hinh-6
  • Chan dung tan Pho ban Tuyen giao Trung uong Lai Xuan Mon-Hinh-7
  • Chan dung tan Pho ban Tuyen giao Trung uong Lai Xuan Mon-Hinh-8