Chưa thống nhất thanh toán BHYT dịch vụ dùng máy mượn, bệnh viện gặp khó

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, công văn 2009 là cơ sở thanh toán BHYT cho dịch vụ kỹ thuật bằng máy mượn, nay bị Bộ Y tế bãi bỏ nên không tiếp tục chi trả.

Bộ Y tế bảo không dừng, BHYT chờ hướng dẫn mới

Trước đó, Bộ Y tế giải thích "không dừng thanh toán bảo hiểm y tế dịch vụ dùng máy mượn" trong xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cơ bản. Việc thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) cho dịch vụ vẫn sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6807 ngày 9/11/2018.”

Còn Bộ Y tế chỉ bãi bỏ công văn số 2009 về thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt, ban hành ngày 12/4/2018.

Chua thong nhat thanh toan BHYT dich vu dung may muon, benh vien gap kho
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã triển khai hình thức đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất mang máy đến đặt hoặc cho mượn máy. Ảnh tư liệu 

Để bảo đảm thanh toán BHYT đối với hình thức này đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Y tế đã có công văn số 2009/BYT-KHTC ngày 12/4/2018 gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên máy mượn, máy đặt.

Tiếp theo đó, ngày 02/10/2018, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thống nhất việc thanh toán tại Thông báo số 1039/TB-BYT-BHXH.

Trong đó nêu rõ: “Thống nhất tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu và hợp đồng đã ký.

Sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện phải thực hiện theo quy định của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải tuân thủ quy trình chuyên môn trong chỉ định sử dụng các dịch vụ”.

Bộ Y tế đã có công văn 6807/BYT-BH ngày 09/11/2018 sao gửi Thông báo số 1039/TB-BYT-BHXHVN nêu trên đến các đơn vị và địa phương và đến nay vẫn chưa có văn bản nào bãi bỏ Thông báo số 1039/TB-BYT-BHXHVN.

Như vậy, việc thanh toán BHYT đối với máy đặt, máy mượn hiện nay đang được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6807/BYT-BH ngày 09/11/2018 của Bộ Y tế và không liên quan đến việc bãi bỏ công văn số 2009/BYT-KHTC.

Tuy nhiên theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH VN), việc thanh toán cho dịch vụ trên thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 2009. Còn công văn 6807 chỉ là sao gửi kết luận cuộc họp giao ban giữa hai ngành y tế và bảo hiểm, không thể coi là hướng dẫn cho việc thực hiện thanh toán.

Ngày 9/5/2022, Bộ Y tế ban hành công văn số 2348/BYT-KH-TC bãi bỏ công văn 2009, đồng nghĩa với việc cơ sở hướng dẫn thanh toán bảo hiểm cho dịch vụ trên đã không còn.

Chính vì vậy, liên quan đến việc bãi bỏ công văn số 2009/BYT-KHTC, ngày 12/5, BHXH VN có công văn số 1261/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an Nhân dân đề nghị dừng thanh toán theo chế độ BHYT đối với chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ các máy đặt, máy mượn theo Công văn 2009 nêu trên từ ngày 9/5/2022.

Với quan điểm trên, lãnh đạo BHXH vẫn cho biết: "Chờ Bộ Y tế có hướng dẫn mới thay thế công văn 2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thông báo cho các đơn vị thực hiện theo".

Chua thong nhat thanh toan BHYT dich vu dung may muon, benh vien gap kho-Hinh-2
Bệnh viện đang bị đẩy vào thế khó, ảnh hưởng hoạt động khám chữa bệnh cũng như quyền lợi, tính mạng của người bệnh. Ảnh: An Quý

Các bệnh viện bị đẩy vào thế khó

Hiện, BHXH Việt Nam đã nhận được kiến nghị của nhiều địa phương, bệnh viện về việc tiếp tục được thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ máy mượn, máy đặt đến hết hiệu lực của hợp đồng còn lại.

Cơ quan này đề nghị Bộ Y tế sớm cho ý kiến, đồng thời hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh nhanh chóng chuyển đổi hình thức máy mượn, máy đặt của đơn vị trúng thầu sang cho, tặng, thuê, xác lập quyền sở hữu theo quy định. Về lâu dài, cần sớm có lộ trình bắt buộc các đơn vị phải chuyển đổi theo hình thức trên.

Trong khi hai cơ quan chưa thống nhất về thủ tục hướng dẫn, các bệnh viện đang bị đẩy vào thế khó, ảnh hưởng hoạt động khám chữa bệnh cũng như quyền lợi của người bệnh.

Sau khi tiếp nhận công văn số 2348/BYT-KH-TC ngày 9/5 của Bộ Y tế và công văn số 1261/BHXH-CSYT ngày 12/5 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc bãi bỏ Công văn số 2009 ban hành ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế trong thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt, UBND TPHCM đã công văn khẩn gửi Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM và Bảo hiểm Xã hội TPHCM, các cơ sở y tế trên địa bàn TPHCM đang lâm vào nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác khám chữa bệnh.

Theo UBND TPHCM, Thành phố hiện có khoảng 412 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 185 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Chua thong nhat thanh toan BHYT dich vu dung may muon, benh vien gap kho-Hinh-3
Với các công văn trên, ước tính khoảng hàng chục tỷ đồng sẽ không được bảo hiểm y tế thanh toán. Ảnh: An Quý

Bình quân chi phí xét nghiệm mỗi ngày cho bệnh nhân bảo hiểm y tế là trên 4 tỷ đồng.

Như vậy, với các công văn trên, chi phí xét nghiệm đã thực hiện cho người bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh của TPHCM ước tính khoảng hàng chục tỷ đồng sẽ không được bảo hiểm y tế thanh toán.

Trong khi đó, do điều kiện ngân sách cũng như nguồn thu sự nghiệp của các bệnh viện còn hạn chế, đa số máy xét nghiệm ở các bệnh viện đang được thực hiện dưới hình thức: công ty trúng thầu gói hóa chất xét nghiệm có trách nhiệm cung cấp thiết bị để bệnh viện chạy hóa chất xét nghiệm.

Đa số các máy xét nghiệm (miễn dịch, vi sinh, huyết học) là máy thế hệ mới chỉ sử dụng được hóa chất của chính hãng mới cho ra đầy đủ các thông số cần thiết, kết quả chính xác.

Vì vậy, việc tổ chức đấu thầu máy móc, trang thiết bị xét nghiệm là không phù hợp với thực tế. Vì trang thiết bị xét nghiệm trúng thầu có thể không phù hợp với các hóa chất, vật tư tiêu hao dành cho xét nghiệm trúng thầu.

Lý do là nhiều máy móc xét nghiệm tại bệnh viện công tuyến cuối là máy mượn, máy đặt từ các công ty trúng thầu vật tư, hóa chất. Danh mục kỹ thuật thực hiện trên các máy này là xét nghiệm thiết yếu, cơ bản phục vụ cho chẩn đoán, điều trị.

>>>Mời độc giả xem thêm video Người thu mua sổ bảo hiểm xã hội bị xử phạt 15 triệu đồng

(Nguồn: THVL)

An Quý