Cơ cấu thành viên Chính phủ có 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng

Google News

Sáng 28/7, với tổng số 479/479 đại biểu tán thành (đạt tỷ lệ 95,99% tính trên tổng số đại biểu) Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Nghị quyết được thông qua, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng các bộ; 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Co cau thanh vien Chinh phu co 4 Pho Thu tuong, 18 Bo truong
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. 
4 Phó Thủ tướng Chính phủ dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực sau: (1) Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; (2) Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; (3) Kinh tế ngành; (4) Khoa giáo-Văn xã.
18 thành viên Chính phủ là Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động-Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.
4 thành viên Chính phủ là Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Cũng trong sáng nay, với tổng số 472/476 số phiếu tán thành, (đạt tỷ lệ 94,59% tính trên tổng số đại biểu) Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đối với ông Nguyễn Văn Dũng, ông Ngô Tiến Hùng, ông Nguyễn Biên Thùy, bà Đào Thị Minh Thủy.
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước sẽ bổ nhiệm các ông, bà nêu trên làm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2021. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Sau khi Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Công bố danh sách người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp


 
Hiểu Lam