Công an Hải Dương ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Google News

Ngày 15/11, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-2
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-3
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-4
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-5
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-6
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-7
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-8
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-9
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-10
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-11
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-12
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-13
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-14
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-15
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-16
 • Cong an Hai Duong ra quan tan cong, tran ap toi pham-Hinh-17
Hải Ninh