Cty Việt Á chi 800 tỷ "hoa hồng", hàng loạt giám đốc CDC bị bắt… còn những ai?

Đến nay, 7 CDC được xác định nhận hoa hồng, quà từ Việt Á gần 80 tỷ đồng. Việt Á khai chi 800 tỷ hoa hồng, vậy còn những ai chưa bị lộ?

 • Cty Viet A chi 800 ty
 • Cty Viet A chi 800 ty
 • Cty Viet A chi 800 ty
 • Cty Viet A chi 800 ty
 • Cty Viet A chi 800 ty
 • Cty Viet A chi 800 ty
 • Cty Viet A chi 800 ty
 • Cty Viet A chi 800 ty
 • Cty Viet A chi 800 ty
 • Cty Viet A chi 800 ty
 • Cty Viet A chi 800 ty
 • Cty Viet A chi 800 ty
 • Cty Viet A chi 800 ty
 • Cty Viet A chi 800 ty
Tâm Đức