Đà Nẵng - Hội An: Quất, bưởi đều đẹp, thị trường hoa Tết bắt đầu sôi động

Google News

Chỉ còn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các nhà vườn ở Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam) đã bắt đầu đưa hoa xuống phố, phục vụ nhu cầu của người dân.

 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-2
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-3
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-4
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-5
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-6
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-7
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-8
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-9
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-10
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-11
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-12
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-13
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-14
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-15
 • Da Nang - Hoi An: Quat, buoi deu dep, thi truong hoa Tet bat dau soi dong-Hinh-16
Bình Minh