Đà Nẵng: Mướt mồ hôi dọn rác quanh Âu thuyền Thọ Quang

Google News

Âu thuyền Thọ Quang, "điểm nóng" về ô nhiễm đã không còn cảnh người dân phải bịt mũi mỗi lần đi qua. Tuy nhiên, công nhân môi trường vẫn đang "mướt mồ hôi" dọn dẹp mỗi ngày.

 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang
 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang-Hinh-2
 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang-Hinh-3
 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang-Hinh-4
 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang-Hinh-5
 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang-Hinh-6
 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang-Hinh-7
 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang-Hinh-8
 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang-Hinh-9
 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang-Hinh-10
 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang-Hinh-11
 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang-Hinh-12
 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang-Hinh-13
 • Da Nang: Muot mo hoi don rac quanh Au thuyen Tho Quang-Hinh-14
Bình Minh