Đà Nẵng thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 21/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố.
Da Nang thanh lap Ban chi dao ve phong, chong tham nhung, tieu cuc
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng ban 
9 Ủy viên Ban Chỉ đạo, gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố và Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quy định cụ thể.
Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác.
Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên. Ban Chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, thành lập bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo.
Trước đó, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện thống nhất, toàn diện và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các địa phương.
Bình Minh