Đà Nẵng: Thi hành kỷ luật 33 đảng viên trong 6 tháng đầu năm

Tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 8, Ban Thường vụ Thành ủy cho biết: 6 tháng qua đã xem xét, thi hành kỷ luật 33 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Mới đây, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXII diễn ra ngày 28/6. Ban Thường vụ Thành ủy cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo Chương trình kiểm tra, giám sát. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản liên quan của Trung ương, Thành ủy. Đồng thời đã báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương việc thực hiện các Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát và Chỉ thị số 27, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 
Da Nang: Thi hanh ky luat 33 dang vien trong 6 thang dau nam
 Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 8
Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 184 tổ chức đảng và 985 đảng viên, thi hành kỷ luật 58 đảng viên vi phạm.
Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với 33 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm được nêu tại các Kết luận của Thanh tra Chính phủ và Báo cáo Kiểm toán.
Đáng chú ý về công tác xây dựng Đảng thì công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Thành ủy Đà Nẵng đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 cán bộ diện Ban Bí thư quản lý và thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền đối với đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, hiện Thành ủy Đà Nẵng đang chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, điều tra việc liên quan đến mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát và xử lý kỷ luật nếu đảng viên vi phạm.
Thành ủy Đà Nẵng cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo và đang chỉ đạo và chuẩn bị họp phiên đầu tiên Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành phố.
Bình Minh