Đặc sắc chợ tình Tân Sơn

Cứ đến ngày 12 tháng Giêng, người dân tộc Nùng ở tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh lân cận lại đổ về chợ tình hát Soong hao để trao cho nhau những nỗi nhớ...

 • Dac sac cho tinh Tan Son
 • Dac sac cho tinh Tan Son-Hinh-2
 • Dac sac cho tinh Tan Son-Hinh-3
 • Dac sac cho tinh Tan Son-Hinh-4
 • Dac sac cho tinh Tan Son-Hinh-5
 • Dac sac cho tinh Tan Son-Hinh-6
 • Dac sac cho tinh Tan Son-Hinh-7
 • Dac sac cho tinh Tan Son-Hinh-8
 • Dac sac cho tinh Tan Son-Hinh-9
 • Dac sac cho tinh Tan Son-Hinh-10
 • Dac sac cho tinh Tan Son-Hinh-11
 • Dac sac cho tinh Tan Son-Hinh-12
Theo Nguyễn Thắng/Tiền Phong